Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd. 

Att ansöka

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket  i Sverige.

Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn till vänster.

Var du ska lämna in din ansökan

Invånare i Shanghai, Jiangsu, Anhui och Zhejiang ska ansöka vid generalkonsulatet i Shanghai.

Invånare i alla andra fastlandsprovinser ska ansöka vid Sveriges ambassad i Peking.

Invånare i Hong Kong, Macau och Taiwan ska ansöka vid Sveriges generalkonsulat i Hong Kong.

Mongoliet:
Om du är mongolisk medborgare ska du ansöka vid Sveriges ambassad i Peking.

Kontrollera din ansökan

På Migrationsverkets hemsida kan du kontrollera status för din ansökan. Följande typer av tillstånd kan kontrolleras: studieuppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, uppehållskort och pass.

Kontrollera din ansökan

Hämta ut ditt uppehållstillståndskort

När din ansökan har beviljats och du har lämnat biometri kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till ambassaden. Detta tar ca 3 veckor. När vi har tagit emot ditt kort kommer ett automeddelande skickas till dig via e-postadressen du angett i din ansökan. Var uppmärksam på att meddelandet kan hamna i din skräppost. Då kan du komma och hämta ditt kort under våra öppettider: måndag – fredag, kl. 09.00 – 11.00.

Vänligen medtag pass och tag en kölapp. Vänligen observera att alla sökande över 2 år måste komma personligen för att hämta sitt uppehållstillståndskort. Alla sökande under 18 år måste medföljas av en vårdnadshavare eller en vuxen person med fullmakt från vårdnadshavaren. För information om när ambassaden är stängd kan du gå in på Helgdagar 2016.

Navigation

Top