Söka uppehållstillstånd för att arbeta som gästforskare i Sverige

En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Som gästforskare räknas inte personer som blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att nå sin PhD-examen här.

För mer information, vänligen besök Migrationsverkets webbplats:

Uppehållstillstånd för gästforskare - Migrationsverkets webbplats

Du behöver inte arbetstillstånd om du ska arbeta i mindre än tre månader. Däremot måste medborgare i vissa länder söka inresevisering. För mer information se Migrationsverkets webbplats.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Besöka Sverige - Migrationsverkets webbplats

Att ansöka

Du kan ansöka direkt på Migrationsverkets webbplats:

Webbansökan - Migrationsverkets webbplats

Om en eller flera av dina familjemedlemmar ska följa med dig till Sverige som medsökande, kan de ansöka samtidigt som dig i din egen webbansökan. Om de inte ansöker samtidigt som dig, måste de lämna in en pappersansökan vid ambassaden. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden.

Om du lämnar in en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Om du ansöker i pappersform, måste du lämna in alla dokument till ambassaden.

Betalning av ansökningsavgiften

Om du lämnar in en webbansökan betalar du ansökningsavgiften med VISA- eller MasterCard.

Om du ansöker i pappersform betalar du ansökningsavgiften när du lämnar in din ansökan på ambassaden. Ambassaden accepterar endast betalning med kort. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

Uppehållstillstånd för vuxna: RMB 940

Barn under 18 år: RMB 470

Dokument som krävs

Du behöver:

 • Ansökningsblankett nr 126011, Ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare (om du inte lämnar in en webbansökan), signerad av den sökande.
 • Kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Om du har tillstånd att vara i andra länder än ditt hemland ska du lämna in en kopia på dessa sidor också.
 • Mottagningsavtal, signerat av både det svenska lärosätet och den sökande personligen.

Medföljande familjemedlemmar

Om en eller flera av dina familjemedlemmar ska följa med dig till Sverige som medsökande, kan de ansöka samtidigt som dig i din egen webbansökan. Om de inte ansöker samtidigt som dig, måste de lämna in en pappersansökan vid ambassaden.

Om de ansöker i pappersform, måste de lämna in alla dokument till ambassaden, tillsammans med en ifylld och signerad ansökningsblankett.

Familjemedlemmar behöver:

 • Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, ska familjemedlemmar använda blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011.
 • Ett giltigt pass och kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
 • Dokument som visar din relation till referenten i Sverige. Ett notariserat vigselbevis (kinesiska/mongoliska med engelsk översättning). Om du inte är gift måste du lämna in ett notariserat singelbevis (kinesiska/mongoliska med engelsk översättning). Ambassaden är medveten om att det för tillfället finns svårigheter för kinesiska medborgare att ordna notariserade singelintyg. Det är dock viktigt att sökande på bästa möjliga sätt intygar sitt aktuella civilstånd med ett dokument som ska översättas till engelska av en auktoriserad översättare.
 • Dokument som visar att ni har bott tillsammans i ert hemland om ni är sambos.(kinesiska/mongoliska med engelsk översättning).
 • Kopia av de sidor i din makes/frus/sambos pass som visar personuppgifter och giltighetstid
 • Kopia av din makes/frus/sambos personbevis (version familjebevis).
 • Inbjudningsbrev från din partner (med engelsk översättning).

För barn (under 18 år) med en eller båda föräldrar i Sverige, eller barn som följer med en förälder till Sverige:

 • En ifylld och signerad ansökningsblankett, nr. 132011, Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare. Ansökningsblanketterna måste skrivas under av en av barnets vårdnadshavare.
 • Kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter och giltighetstid.
 • Ett notariserat dokument som visar barnets och föräldrarnas relation, t.ex. ett födelsebevis.
 • Ett notariserat dokument som visar vem som har lagenlig vårdnad om barnet och om det bara är den ena föräldern som har rätt till att ta hand om barnet.
 • Kopia av de sidor i förälderns/föräldrarnas pass som visar personuppgifter och giltighetstid.
 • Kopia av föräldern/föräldrarna i Sveriges personbevis (familjebevis).
 • Om en av föräldrarna ska stanna i hemlandet måste ett notariserat brev från denne lämnas in i vilket det framgår att hon/han är medveten om att barnet ansöker om uppehållstillstånd och att hon/han går med på att barnet åker till Sverige.
 • Inbjudningsbrev från föräldern/föräldrarna i Sverige (med engelsk översättning).

Om du inte lämnar in de dokument som nämns ovan kan handläggningstiden av ditt ärende förlängas. Ambassaden kan eventuellt kontakta dig om du behöver komplettera din ansökan med handlingar eller om annan information saknas.

Uppehållstillståndskort och invänta beslut

Vare sig du gör en webbansökan eller ansöker på pappersblankett så måste du besöka ambassaden för att lämna biometri (bli fotograferad och lämna fingeravtryck) för ditt uppehållstillståndskort (om du ansöker på pappersblankett tas din biometri när du lämnar in din ansökan). Det är därför viktigt att alla sökande besöker ambassaden personligen). Besök ambassaden för att fotograferas och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd.

Du kan besöka ambassaden utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till tre veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. När uppehållstillståndskortet är klart och levererat till ambassaden, kommer ambassaden att kontakta dig via e-post eller telefon (beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat i din ansökan) Du kan hämta ut kortet utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Du måste ta med ditt pass när du hämtar ut ditt kort.

Om du inte har hört från ambassaden långt efter ett beslut har fattats i ditt ärende, kan du kontakta oss via e-post: visa.beijing@gov.se.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige

Om du fått uppehållstillstånd och är viseringsfri reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Navigation

Top