Frågor och svar

Här kan du hitta de frågor som ofta ställs av sökande. Om du inte kan hitta svar på din fråga nedan kan du kontakta ambassadens migrationsavdelning.

1. Kommer jag eller mina medsökande familjemedlemmar att bli intervjuade vid ambassaden?
Nej. Om Migrationsverket saknar information kommer du att bli kontaktad via telefon eller e-post.

2. Min fru/make/barn planerar att följa med mig till Sverige och bo med mig när jag arbetar där. Hur ansöker de om uppehållstillstånd?
De ska ansöka som medsökande till arbetstagare. De kan ansöka om tillstånd samtidigt som dig om du ansöker på Migrationsverkets webbplats. Om de inte ansöker samtidigt som dig måste de lämna in sina ansökningar i pappersform till ambassaden.

3. Hur betalar jag ansökningsavgiften?
Om du ansöker online betalar du ansökningsavgiften direkt online med VISA- eller Masterkort. Om du ansöker i pappersform tar ambassaden endast emot kortbetalning. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

4. Kommer min ansökan att skickas till Migrationsverket i Sverige?
Ja. Alla ansökningar om arbetstillstånd samt medsökande familjemedlemmars ansökningar, skickas till Migrationsverket och beslutet tas i Sverige.

5. Måste jag ansöka personligen på ambassaden?
Om du inte ansöker online måste du lämna in din ansökan personligen till ambassaden. Om du lämnar in en webbansökan via Migrationsverkets hemsida måste du ändå besöka ambassaden för att identifiera dig själv och lämna fingeravtryck och ta foto för ditt tillståndskort.

6. När kan jag få mitt uppehållstillståndskort?
Om din ansökan blir beviljad tar det vanligtvis 2-3 veckor innan ditt kort anländer till ambassaden. Du kommer att bli kontaktad av ambassaden via de kontaktuppgifter du lämnat i ansökan när ditt kort finns redo att hämtas ut.

7. Behöver jag boka en tid för att lämna in min ansökan på ambassaden?
Det krävs ingen tidsbokning för att lämna in din ansökan. Öppettiderna för ambassadens migrationssektion är:

Måndag-fredag, kl. 9:00-11:00.
Ambassaden är stängd under vissa svenska och kinesiska helgdagar. Dessa dagar publiceras i förväg på ambassadens hemsida, se Kontakt.

När du ansöker, vänligen ta en nummerlapp i receptionen och vänta på din tur. Om du vill gå till luckan en andra gång måste du ta en ny nummerlapp.

8. Hur tar jag mig till ambassaden?
Du kan ta buss nummer 300/830/730 på Pekings tredje ringväg. Gå av vid hållplatsen som heter Landmark Bridge (亮马桥, Liangma Qiao på kinesiska) och gå sedan mot Nongye Zhanglanguan. Du kan även ta tunnelbanelinje 10 till Nongye Zhanlanguan (农业展览馆, Agricultural Exhibition Center), norra utgången. Gatan mittemot Agricultural Exhibition Center är Dongzhimenwai Dajie. Den andra ambassaden på norra sidan av gatan är svenska ambassaden.

Adressen till ambassaden kan du hitta under “Kontakt”.

9. Vilka handlingar måste jag ha med mig för att hämta ut mitt uppehållstillståndskort?
Du ska ta med dig ditt pass när du kommer för att hämta ut ditt uppehållstillståndskort. Alla sökande över 2 år måste komma till ambassaden personligen för att hämta ut kortet.

10. Var kan jag hitta ansökningsblanketten? Vilka handlingar måste jag förbereda för min ansökan?
Du kan ladda ner ansökningsblanketten från ambassadens hemsida, Migrationsverkets hemsida, eller hämta den på ambassaden.

För mer information om vilka handlingar du måste förbereda, vänligen se specifik information under Dokument som krävs i menyn till vänster.

11. Hur många kopior måste jag lämna in av varje handling?
Om du lämnar in en webbansökan, skannar du helt enkelt in alla handlingar när du ansöker. Om du lämnar in en pappersansökan måste du lämna in ett original och en kopia av alla handlingar, inklusive två kopior av ditt pass och två signerade ansökningsblanketter. Du måste då även fästa två nytagna foton i passformat till varje ansökningsblankett.

12. Kan jag få tillbaka ansökningsavgiften om jag får avslag på min ansökan?
Om du får avslag på din ansökan kan inte ansökningsavgiften betalas tillbaka.

13. Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på Norges konsulat I Guangzhou?
Nej. Norges konsulat i Guangzhou hanterar endast ansökningar för Schengenviseringar.

14. Kan jag använda mitt uppehållstillståndskort för att besöka andra europeiska länder?
Ja, du kan göra resor till andra länder inom Schengen, men endast för semester/besök, inte med ändamål att bosätta dig.

15. Måste jag boka en tid för att ta biometri på ambassaden?
Nej, du behöver inte boka tid för att lämna biometri. Du kan besöka ambassaden måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Du behöver endast ta med ditt pass.

Navigation

Top