Dokument som krävs

Ska du ansöka om arbetstillstånd behöver du vanligtvis bifoga dokumenten nedan. Särskilda regler och blanketter kan gälla vissa yrken.

Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda ansökningsblanketten.

Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.

Du behöver:

 • En ansökningsblankett (om du inte ansöker via Migrationsverkets webbplats). Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd (se länk till höger).
 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
 • Anställningserbjudandet, ett fackligt yttrande och andra eventuella dokument du fått från din arbetsgivare.

Medföljande familj

Om din familj ska följa med dig till Sverige kan de ansöka om tillstånd samtidigt som du genom Migrationsverkets webbansökan eller, om de inte ansöker samtidigt som dig, lämna in en pappersansökan till ambassaden.

Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, ska familjemedlemmar använda blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011. Om de ansöker på pappersblankett måste de ta med en ifylld och signerad ansökningsblankett per sökande samt alla dokument som krävs.

Kontrollera på Migrationsverkets webbplats vilka dokument du behöver bifoga för din familj.

Migrationsverkets webbplats

Familjemedlemmar behöver:

 • Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, ska familjemedlemmar använda blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011.
 • Ett giltigt pass och kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
 • Dokument som visar din relation till referenten i Sverige. Ett notariserat vigselbevis (kinesiska/mongoliska med engelsk översättning). Om du inte är gift måste du lämna in ett notariserat singelbevis (kinesiska/mongoliska med engelsk översättning). Ambassaden är medveten om att det för tillfället finns svårigheter för kinesiska medborgare att ordna notariserade singelintyg. Det är dock viktigt att sökande på bästa möjliga sätt intygar sitt aktuella civilstånd med ett dokument som ska översättas till engelska av en auktoriserad översättare.
 • Dokument som visar att ni har bott tillsammans i ert hemland om ni är sambo (kinesiska/mongoliska med engelsk översättning).
 • Kopia av de sidor i din makes/frus/sambos pass som visar personuppgifter och giltighetstid.
 • Kopia av din makes/frus/sambos personbevis (version familjebevis).
 • Inbjudningsbrev från din partner (med engelsk översättning).

För barn (under 18 år) med en eller båda föräldrar i Sverige, eller barn som följer med en förälder till Sverige:

 • En ifylld och signerad ansökningsblankett, nr. 132011, Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare. Ansökningsblanketterna måste skrivas under av en av barnets vårdnadshavare.
 • Kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter och giltighetstid.
 • Ett notariserat dokument som visar barnets och föräldrarnas relation, t.ex. ett födelsebevis.
 • Ett notariserat dokument som visar vem som har lagenlig vårdnad om barnet och om det bara är den ena föräldern som har rätt till att ta hand om barnet.
 • Kopia av de sidor i förälderns/föräldrarnas pass som visar personuppgifter och giltighetstid.
 • Kopia av föräldern/föräldrarna i Sveriges personbevis (familjebevis).
 • Om en av föräldrarna ska stanna i hemlandet måste ett notariserat brev från denne lämnas in i vilket det framgår att hon/han är medveten om att barnet ansöker om uppehållstillstånd och att hon/han går med på att barnet åker till Sverige.
 • Inbjudningsbrev från föräldern/föräldrarna i Sverige (med engelsk översättning).

Om du inte lämnar in de dokument som nämns ovan kan handläggningstiden av ditt ärende förlängas. Ambassaden kan eventuellt kontakta dig om du behöver komplettera din ansökan med handlingar eller om annan information saknas.

Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top