Arbetstillstånd för en kortare tid

Om du planerar att arbeta i Sverige i mindre än tre månader behöver du ansöka om både arbetstillstånd och Schengenvisering för affärsbesök.

Dokument som är utfärdade av myndigheter i ditt hemland måste lämnas in med en svensk eller engelsk översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Du behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Om du ska arbeta i Sverige i mindre än tre månader behöver du även en Schengenvisering.

Båda ansökningarna ska lämnas in och betalas ansökningsavgift för på ambassaden. Ansökningarna skickas sedan till Migrationsverket för beslut. Handläggningstiden ligger oftast på över en månad.

Du hittar information angående vilka dokument du behöver för arbetstillstånd respektive viseringsansökan i menyn till vänster.

Navigation

Top