Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan.

Om du gör en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige krävs i allmänhet inget besök på ambassaden. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Om du ansöker om ett arbetstillstånd för en kortare period än tre månader behöver du ansöka om inresevisering också. I så fall måste du lämna in en pappersansökan till ambassaden

Din arbetsgivare påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress, vilken Migrationsverket kommer att använda för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska höra för att ansöka om arbetstillstånd.

Ovanstående gäller inte följande yrken, som omfattas av särskilda regler: artist, au pair, bärplockare, gästforskare, idrottare och tränare eller praktikant.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

2. Ansök
När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl (se ovan).

Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om du skulle få avslag på din ansökan.

Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du planerar att arbeta i Sverige i mindre än tre månader behöver du ansöka om både arbetstillstånd och Schengenvisering för affärsbesök. Se mer information angående detta under Arbetstillstånd för en kortare tid i menyn till vänster.

3. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

4. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. För mer information angående uppehållstillståndskort vänligen besök Migrationsverkets webbplats.

Uppehållstillståndskort - Migrationsverkets webbplats

Du som behöver visum för att resa in i Sverige:
Vare sig du söker via Migrationsverkets webbplats eller på pappersblankett så måste du besöka ambassaden för att lämna biometri för ditt kort (om du ansöker på pappersblankett kommer du få lämna biometri när du lämnar in din ansökan, därför är det viktigt att alla sökande besöker ambassaden personligen). Besök ambassaden för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Du kan göra det medan du väntar på beslut eller efter att du blivit beviljad arbetstillstånd.

Du kan besöka ambassaden utan att boka tid måndag-fredag, kl. 9.00-11.00. Ta med samma pass som du använde när du lämnade in din webbansökan.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. När kortet är klart och levererat kommer ambassaden kontakta dig via de kontaktuppgifter du lämnat i ansökan. Du kan hämta ut ditt uppehållstillståndskort utan att boka tid, måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Du måste uppvisat ditt pass när du hämtar ut kortet.

Om du vill veta om ditt kort har levererats till ambassaden kan du kontakta oss genom att skicka e-post till: visa.beijing@gov.se.

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige:
Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till ambassaden.

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften
Du måste betala ansökningsavgiften när du besöker ambassaden. Ambassaden accepterar endast betalning med kort. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

Läs mer under Avgifter i menyn till vänster.

3. Lämna in ansökan på ambassaden
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument.

Du kan lämna in ansökan utan att boka tid, måndag-fredag kl. 9.00-11.00.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige..

4. Invänta beslut
Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Ambassaden kontaktar dig när du kan komma och hämta ut ditt uppehållstillståndskort. Om du får avslag på din ansökan kommer ambassaden att meddela dig om anledningen till avslaget. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehålls- och arbetstillståndskort. Du blir fotograferad och lämnar fingeravtryck samtidigt som du lämnar in din ansökan. Rutinerna om hur du ordnar med uppehållstillståndskortet är samma som vid en webbansökan (se ovan).

Navigation

Top