Val till Riksdag 2018 - Röstlängd, Rösträtt

  • .

    . Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

  • ola_ericson-the_swedish_flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson

Vid Riksdagsvalet 2018 kan alla som har rösträtt och befinner sig utomlands antingen brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning.

En svensk medborgare som har utvandrat från Sverige står kvar i röstlängden i tio år efter utvandringen. Om de tio åren har passerat måste personen återanmäla sig till röstlängden.

Läs mer om
Rösträtt för utlandssvenskar

Navigation

Top