Rösta från utlandet

Du som är röstberättigad och befinner dig i utlandet vid tiden för valet kan rösta från utlandet.

Du kan antingen brevrösta eller rösta på ambassader eller konsulat.

Läs mer om rösträtt och röstning på Valmyndighetens webbplats www.val.se Där finns också särskild information till utlandssvenskar.

Navigation

Top