Resa med husdjur

Samma villkor för införsel av hund, katt och iller gäller i alla EU-länder:

 

  • Djuret ska vara minst tre månader gammalt.
  • Djuret ska vara id-märkt med mikrochip. Ett djur som har en läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011 behöver inte märkas om.
  • Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Efter grundvaccinering vid minst 3 månaders ålder måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret. Revaccination ska göras i enlighet med vaccintillverkarens rekommendationer. Vid revaccination i tid så krävs inte en ny 21-dagars väntetid.
  • Djuret ska ha ett EU-pass för sällskapsdjur med uppgift om djurets identitet och rabiesvaccination, som skaffas hos veterinär.
  • Djuret ska anmälas hos svenska tullen (antingen i förväg per internet, eller på plats vid tullstation).
  • Ytterligare information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Navigation

Top