Personbevis

På ambassaden kräver vi personbevis när du till exempel ska söka pass. Vi kan även utfärda ett Certificat de naissance på basis av ditt svenska personbevis.

Hur får jag tag i ett personbevis?

Personbevis beställer du från svenska Skatteverket.

Kontakta Skatteverket.
(Från Sverige ringer du 0771 567 567, från utlandet ringer du +46 8 564 851 60).

Skatteverket kan skicka personbeviset till din adress, eller faxa det direkt till oss. Vill du att de ska faxa det hit, ange faxnummer +33 144 18 88 77 och skicka sedan ett e-mail till ambassaden.paris-konsular@gov.se om att du fått det faxat hit och vad du ska ha personbeviset till.

Du kan även beställa ett personbevis direkt från Skatteverkets hemsida om du har e-legitimation.

Certificat de naissance

Ambassaden kan utfärda intyget Certificat de naissance på basis av ditt svenska personbevis. Det är viktigt att det svenska personbeviset är av sådan typ som anges nedan. Att få utfärdat ett Certificat de naissance brukar ta några dagar, och om du lämnar din adress till ambassaden kan vi skicka det till dig per post när det är färdigt.

Tänk på att:

Ofta kräver franska myndigheter en så kallad apostille på personbeviset som ligger till grund för ett Certificat de naissance. Ambassaden kan inte utfärda apostille. Kontrollera innan du beställer ett certificat de naissance från ambassaden huruvida du behöver en apostille eller inte. Läs mer om apostille här.

Vilken typ av personbevis?

Personbeviset måste innehålla:

  • Information om ditt namn, ditt födelsedatum och din födelseort.
  • Om du bytt namn i samband med giftermål, det namn du bar som ogift.
  • Information om dina föräldrars namn, födelsedatum och födelseorter.
  • Om någon av dina föräldrar bytt namn i samband med giftermål, det namn han eller hon bar som ogift.

Om du ber Skatteverket om ett personbevis som visar alla dina relationer, ett personbevis 120, kommer det innehålla den information som krävs. Personbeviset ska inte vara mer än tre månader gammalt.

Avgift:

Att få utfärdat ett Certificat de naissance kostar 13 €. Du får tre original. Betalning sker kontant, med kort eller med check när du kommer till ambassaden för att lämna in ditt personbevis. Skickar du in personbeviset per post bör du sända med en check på 13 €, ställd till Ambassade de Suède.

Auktoriserad översättare:

Om personbeviset behöver bli ordagrant översatt bör du vända dig till en auktoriserad översättare, en traducteur assermenté. En förteckning över sådana hittar du här.

Navigation

Top