Personbevis

Vi kan även utfärda ett Certificat de naissance på basis av ditt svenska personbevis.

Hur får jag tag i ett personbevis?

Personbevis beställer du från svenska Skatteverket.

Kontakta Skatteverket.
Från Sverige ringer du 0771 567 567, från utlandet ringer du +46 8 564 851 60. Du kan även beställa ett personbevis direkt från Skatteverkets hemsida.

Skatteverket skickar personbeviset till din adress. Du kan sedan skicka det till oss per post eller faxa eller skanna det tillsammans med en förklaring vad du ska ha personbeviset till.

 

Certificat de naissance

Ambassaden kan utfärda intyget Certificat de naissance på basis av ditt svenska personbevis. Det är viktigt att det svenska personbeviset är sådant som kallas personbevis 120, se info nedan. Att få utfärdat ett Certificat de naissance brukar ta några dagar, och om du lämnar din adress till ambassaden kan vi skicka det till dig per post när det är färdigt. Din betalning måste ha kommit ambassaden tillhanda för att ett certificat de naissance ska utfärdas, betalningen sker alltså i förhand.

Tänk på att:

Ofta kräver franska myndigheter en så kallad apostille på personbeviset som ligger till grund för ett Certificat de naissance. Ambassaden kan inte utfärda apostille. Kontrollera innan du beställer ett certificat de naissance från ambassaden huruvida du behöver en apostille eller inte. Läs mer om apostille här.

Vilken typ av personbevis krävs för utfärdandet av certificat de naissance?

Personbeviset måste innehålla:

  • Information om ditt namn, ditt födelsedatum och din födelseort.
  • Om du bytt namn i samband med giftermål, det namn du bar som ogift.
  • Information om dina föräldrars namn, födelsedatum och födelseorter.
  • Om någon av dina föräldrar bytt namn i samband med giftermål, det namn han eller hon bar som ogift.

Om du ber Skatteverket om ett personbevis som visar alla dina relationer, ett personbevis 120, kommer det innehålla den information som krävs. Personbeviset ska inte vara mer än tre månader gammalt.

Avgift:

Att få utfärdat ett Certificat de naissance kostar 12 €. Du får tre original.

Betalning sker kontant eller med kort på ambassaden, per överföring till vårt bankkonto eller genom att posta en check (checken ställs till Ambassade de Suède). För betalning via banköverföring, vänligen kontakta ambassaden för att få kontouppgifter. Var noga med att ange ditt namn om du gör en betalning till vårt konto.


Auktoriserad översättare:

Om personbeviset behöver bli ordagrant översatt bör du vända dig till en auktoriserad översättare, en traducteur assermenté. En förteckning över sådana hittar du här eller via www.cetiecap.com.

Navigation

Top