Samordningsnummer

Personer som är födda utomlands och som aldrig varit folkbokförda i Sverige behöver ett samordningsnummer innan en ansökan om svenskt pass eller nationellt id-kort kan göras. Observera att en ansökan om pass eller id-kort ska inkomma inom rimlig tid efter det att samordningsnumret utfärdats. Om passansökan inte fullföljs inom sex månader kommer passmyndigheten att återkalla samordningsnumret.

Barn födda före 1 april 2015:

Barn födda av svensk mor blir automatiskt svenska medborgare vid födseln. 

Är endast pappan svensk medborgare blir barnet automatisk svenskt om det föds inom äktenskap. Om föräldrarna ingår ett äktenskap efter födseln räknas barnets svenska medborgarskap från den dag föräldrarna gifte sig med varandra.

Barn med ogift svensk far kan bli svenska medborgare genom anmälan, se "Anmälan om svenskt medborgarskap".   

Barn födda efter 1 april 2015:

Barn som föds efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare och kan direkt söka om samordningsnummer vid ambassaden.

Från och med 1 juni 2016 krävs att vårdnadshavarna, i sällskap av barnet, personligen lämnar in ansökan om samordningsnummer vid ambassaden eller något utav våra konsulat. Skulle någon av vårdnadshavarna vara förhindrad att närvara måste dennes pass tas med av den andra vårdnadshavaren. Att beställa ett samordningsnummer är avgiftsfritt och handläggningstiden är 6-8 veckor.

Följande handlingar krävs:

 • Ifylld blankett för namnanmälan, undertecknad av båda föräldrarna.  Se blankett "Namnanmälan" under dokument eller ladda ner HÄR.
 • Läs information om nya namnlagändring på Skatteverkets hemsida.
 • Barnets födelsebevis, Acte de Naissance - Copie intégrale.  
 • Ett förlossningsintyg (krävs endast om modern är svensk).
 • Livret de Famille (endast om familjen har en sådan).
 • Föräldrarnas vigselbevis (endast om fadern är svensk och barnet fött före den 1 april 2015).
 • Vårdnadshavarnas pass eller nationella identitetskort.
 • Eventuellt beslut från Migrationsverket om bibehållande av svenskt medborgarskap om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. Läs mer här om att förlora svenskt medborgarskap.

Vänligen notera följande:

 • Alla handlingar ska vara i original.
 • Handlingarna måste lämnas in personligen vid ambassaden eller ett konsulat. Om du väljer att ansöka vid ett konsulat måste du ta kontakt med dem i förväg för att försäkra dig om att de kan ta emot handlingarna.
 • Barnet måste närvara vid ansökan, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Ambassaden kan inte acceptera en ansökan som inte är komplett, se till att ansökan innehåller samtliga efterfrågade dokument.

Navigation

Top