Frågor och svar

Vad behöver jag ta med mig när jag ansöker om pass eller id-kort?

Ansökningsreglerna är desamma för pass och id-kort. Du hittar en lista på vilka handlingar du behöver ta med dig när du går in på respektive sida nedan.

Navigation

Top