Frågor och svar

Vem kan bli svensk medborgare?

Läs om reglerna för svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida.

Navigation

Top