Frågor och svar

Kan jag ha dubbelt medborgarskap?

Den svenska medborgarskapslagen tillåter numera dubbelt medborgarskap. Du bör dock alltid undersöka om det land du vill bli medborgare i också tillåter dubbelt medborgarskap.

Navigation

Top