Frågor och svar

Varför stämmer inte mitt barns födelsedatum i samordningsnumret?

Ett samordningsnummer liknar ett vanligt personnummer, men skiljer sig på så vis att datumsiffran ökats med 60. Det innebär att ett barn som är fött 1 januari 2001 kommer att få samordningsnummer 010161-xxxx.

Navigation

Top