Pass/ID-kort/Registrera nyfödd

Allmän information om pass, nationella id-kort och registrering av barn födda utomlands.

Vilken information hittar du på denna sida?

Registrera nyfödd

Ett barn som är fött utomlands och som aldrig varit folkbokfört i Sverige måste ha ett svenskt samordningsnummer innan det kan få sitt första svenska pass. Handläggningstiden hos Skatteverket är för närvarande ca 8 veckor. Läs mer här.

Biometriska pass

Sedan 2005 är svenska pass biometriska. Det innebär att passet innehåller ett datachip med information om passinnehavaren samt passinnehavarens foto och fingeravtryck.

Från och med den 15 april 2016 kan svenska medborgare beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till tre år.

När du söker ett vanligt pass behöver du inte ha med dig egna foton, utan dessa tas i samband med ansökningen. För bästa resultat, bär helst mörk klädsel.

Tänk på att det är uppgifterna i den svenska folkbokföringen som ligger till grund för ansökan om pass. Det är därför viktigt att du i god tid innan du söker pass kontrollerar att Skatteverket har rätt information registrerad för dig.

Om du ansöker om pass på ambassaden, skickas din ansökan elektroniskt från ambassaden till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i sin tur vidarebefordrar den till AB Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas. Därefter skickas passet med kurirpost till utlandsmyndigheten som lämnar ut passet till sökanden.

Fingeravtryck

Fingeravtryck tas i samband med passansökningen. Varken provisoriska pass eller nationella id-kort innehåller fingeravtryck. För barn under 6 år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck.

Navigation

Top