Dubbelt medborgarskap

Sedan 2001 tillåts dubbelt medborgarskap i svensk lagstiftning. 

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får därför behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet. Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Tänk på att

  • En svensk medborgare som är född utomlands, aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet även fortsättningsvis riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. För att behålla sitt svenska medborgarskap måste personen i dessa fall göra en ansöka om bibehållande av medborgarskapet. En sådan ansökan görs efter 18 och före 22 års ålder. Läs mer här.

För ytterligare information, kontakta ambassadens konsulära sektion:
ambassaden.paris-konsular@gov.se

Navigation

Top