Medborgarskap

Medborgarskap är ett rättsligt förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födseln eller efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Det finns olika sätt att förvärva svenskt medborgarskap.

Enligt nuvarande svensk lagstiftning blir ett barn svensk medborgare om något av nedanstående alternativ är uppfyllt:

  • Barn födda efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare, oavsett om barnet föds i Sverige eller i utlandet.
  • Barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk mor blir automatisk svenska medborgare vid födseln. Är endast fadern svensk, blir barnet svenskt om det föds inom äktenskap eller när föräldrarna gifter sig. Är fadern svensk och ogift kan barnet bli svensk medborgare endast genom anmälan. Läs mer om en sådan anmälan här.
  • Ett barn under 12 år som adopteras av en svensk medborgare kan, under vissa förutsättningar, bli svensk medborgare automatiskt i samband med adoptionsbeslutet.

Läs mer om svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida.

Att behålla svenskt medborgarskap

Om du är född utomlands och aldrig varit bosatt i Sverige riskerar du att förlora ditt svenska medborgarskap vid 22 års ålder om du inte gör en ansökan om att få behålla det.

Är du född i Sverige, eller har du någon gång varit folkbokförd i Sverige förlorar du inte ditt svenska medborgarskap och behöver inte ansöka om att få behålla det.

Har du besökt Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet ska du i regel inte förlora ditt svenska medborgarskap. Känner du dig osäker på din situation kan du få mer information genom att kontakta ambassadens konsulära sektion via e-post:
ambassaden.paris-konsular@gov.se

Har du aldrig varit bosatt i Sverige riskerar du att förlora ditt svenska medborgarskap om du inte ansöker om att få behålla det. En ansökan gör du efter din 18-årsdag men innan du fyller 22 år. Information om ansökningsförfarandet finns på Migrationsverkets hemsida. En ansökan om att få behålla ditt svenska medborgarskap är avgiftsfri. Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping.

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Navigation

Top