Information om könsneutral totalförsvarsplikt

Den 2 mars 2017 bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten gäller från och med den 1 juli 2017. Regeringens beslut innebär att Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du är 19 år eller äldre.

  • Totalförsvarsplikten och beredskapsunderlaget

Totalförsvarsplikten och skyldigheten att svara på frågorna i beredskapsunderlaget (webbaserat frågeformulär) gäller alla svenskar som bor i Sverige. Är du svensk medborgare men bosatt utomlands behöver du inte svara på frågorna i beredskapsunderlaget.

Som 18-åring finns det delar i lagen om totalförsvarsplikt som du måste känna till.

Idag gäller att:

• Du och alla andra 18-åringar ska lämna uppgifter till beredskapsunderlaget (frågor om hälsa, skolgång, intressen m.m.)

• Om man bedömer att du har rätt förutsättningar kommer du att bli kallad till mönstring. Får du en kallelse till mönstring måste du komma.

• Om du sedan vid mönstringen på plats uppfyller kraven kan du bli inskriven till en befattning och få göra en grundutbildning med värnplikt. Blir du inskriven till grundutbildning med värnplikt måste du genomföra utbildningen.

 

  • Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i två eller flera länder innebär det att du har rättigheter och skyldigheter i de länderna. Om du är medborgare i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta myndigheterna i ditt andra hemland eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller där.

Läs mer här:

Rekryteringsmyndigheten

Försvarsmakten

Navigation

Top