Rese- och hemförsäkring

Om du har tecknat reseförsäkring eller stor hemförsäkring i ett svenskt försäkringsbolag (utom ERV försäkringsaktiebolag) och råkat ut för olyckshändelse, stöld eller annat som kan täckas av försäkringen, ska du ta direktkontakt med SOS International, Euro-Alarm eller Europ Assistance (Falck Travel Care).

SOS International
SOS International a/s
Nitivej 6
2000 Fredriksberg
Danmark
Tel: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.dk
Hemsida: www.sos.dk

Euro-Alarm Assistance Prague
Krizikova 36a
CZ-186 00 Praha 8
Telefon: +420 221 860 619
Fax: +420 221 860 600
E-post: help@euro-alarm.cz
Hemsida: www.euro-alarm.cz

Falck Travel Care
Falck TraveCare AB
Box 44024
SE-100 73 Stockholm
Tel: +46 8 587 717 17
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: contact@falcktravelcare.com
Hemsida: www.falck.com/travelcare

Gouda Alarmcentral
Sejrøgade 7
2100 København Ø
Tel: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda.dk
Hemsida: www.gouda.dk

Om du är försäkrad genom ERV försäkringsaktiebolag kontaktar du:

Euro-Alarm
Tel: +46 7 70 45 69 19 (gäller för akuta ärenden, främst för personer som arbetar utomlands)
E-post: help@euro-alarm.cz

Euro-Alarm har i likhet med SOS en larmcentral som kan kontaktas dygnet runt samtliga
dagar. Du kan via Euro-Alarm få telefonkontakt med en läkare som kan sätta sig i direktförbindelse med den behandlande läkaren i utlandet och som accepterar "collect calls". När det gäller dödsfall och psykiskt sjuka har Euro-Alarm psykiatriker och ett samarbetsavtal med SOS.

Du kan även kontakta ERV Försäkringsbolag direkt:

ERV Försäkringsbolag
Löfströms Allé 6A
SE-172 13 Sundbyberg
Tel: +46 7 70 45 69 00, kontorstid
Fax: +46 0046 8 20 14 84
E-post: info@erv.se
Hemsida: www.erv.se (här kan skadeanmälan göras direkt, dygnet runt)

Glöm inte att göra polisanmälan vid förlust av pass och vid stöld och andra brott.

Navigation

Top