Akutnummer

Följande telefonnummer kan kontaktas dygnet runt.

Ambulans med läkarteam, Le SAMU
Tel: 15

Polisen, La Police
Tel: 17

Brandkåren, Les Pompiers
Tel: 18

Hembesök läkare, SOS Médecins
Tel: 3624 eller 01 47 07 77 77

Akuttandläkare, SOS Dentaire
87 bd Port Royal
75013 Paris
Tel: 01 43 37 51 00

Avgiftningscentral, Centre Antipoison
Tel: 01 40 05 48 48

Navigation

Top