Exportera fordon

Om du ska flytta till ett annat EU- eller EES-land och ta med ditt fordon, behöver du registrera ditt fordon i det nya landet och avregistrera det i Sverige.

Du kan välja mellan att först

  • registrera fordonet i det nya landet innan du avregistrerar det ifrån Sverige eller
  • avregistrera fordonet i Sverige innan du registrerar det i ett annat EU- eller EES-land.

Registrera fordonet i det nya landet först

Om du väljer att registrera ditt fordon i det nya landet, ska fordonet registreras där innan det avregistreras i Sverige. Vid registrering i det nya landet är det viktigt att både del 1 och del 2 av registreringsbeviset lämnas in till registreringsmyndigheten för att intyga rätten att registrera fordonet.  

Det nya landets registreringsmyndighet har en skyldighet att meddela Sverige att fordonet är registrerat. Om anmälan kommer in innan du själv har anmält avregistreringen, kan det fungera som ett underlag för Transportstyrelsen att avregistrera fordonet i Sverige.

Avregistrera fordonet i Sverige först

Om du väljer att avregistrera fordonet i Sverige först, kan fordonet inte registreras i det nya landet förrän registreringsmyndigheten har fått en bekräftelse från Transportstyrelsen på att registreringen kan göras.  

För att finna mer information, besök www.transportstyrelsen.se och http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/article/l-importation-en-france-d-un

Navigation

Top