Att flytta till/från Sverige

Här hittar du information om hur du går till väga när du ska flytta till eller från Sverige.


Flytt från Sverige

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Blanketten för anmälan om flytt till utlandet finns länkad till höger på denna sida.

All information och hur du går tillväga i den franska adminstrationen hittar du här.


Flytt till Sverige

Flyttar du till Sverige från utlandet och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du i de flesta fall vara folkbokförd här. Du måste då anmäla det till Skatteverket vid ett personligt besök på ett servicekontor.

Läs mer om folkbokföring och flytt i Skatteverkets informationsblad som finns länkat till höger på denna sida.

Navigation

Top