Reseinformation Monaco

Aktuella händelser

Den 1 november 2017 upphävs det undantagstillstånd som infördes i november 2015 efter terrordåden i Paris. Ökad bevakning fortsätter dock att förekomma på turistorter, allmänna transporter (tunnelbana, tåg, flyg) och vid större evenemang. Detta kan också innebära ökade identitetskontroller och kontroller av handväskor och bagage.

Allmänna säkerhetsläget

Monaco är allmänt sett ett tryggt resmål. Liksom övriga EU-länder har Monaco förstärkt säkerhetsåtgärderna med tanke på eventuella terrorattacker.

 

Risk för laviner

Ambassaden vill uppmuntra alla som ska åka skidor i både Alperna och Pyrenéerna att vara försiktiga, inte åka offpist där det avråds och att följa lavininfon. Ett flertal hemsidor uppdateras kontinuerligt angående lavinrisken, vi rekommenderar alla skidåkare att följa dem.

http://www.meteoalarm.eu/sv_SE/0/0/FR-Frankrike.html

http://www.avalanches.org/eaws/en/main.php

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. UD uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Du bör hålla dig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på UD:s webbplats

Naturförhållanden / naturkatastrofer

I Monaco förekommer skogsbränder, särskilt sommartid. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör absolut iakttas.

In- och utresebestämmelser

Vid en pass/ID-kontroll måste du kunna legitimera dig och styrka ditt medborgarskap. Medför därför antingen giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av svensk polismyndighet. Pass och nationella ID-kort är de enda svenska identitetshandlingar som visar medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa. Du har då rätt till akut sjukvård när du vistas i annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Kortet beställer du hos Försäkringskassan.

När det gäller det allmänna hälsoläget i Monaco så finns information om detta på följande länkar:

Information om det allmänna hälsoläget

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, i tåg och på tunnelbanan. Som allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Charterresenärer bör iaktta researrangörens anvisningar gällande resmålet.

I större städer vid Medelhavskusten och på annat håll förekommer allt oftare väskryckning och liknande från bilar under färd. När bilen stannar, exempelvis vid rött ljus, händer det att rånare på motorcykel sliter upp bildörren och rycker åt sig handväskor och andra värdesaker för att därefter försvinna i trafikvimlet. Håll därför bildörrarna låsta även under färd. Låt inte väskor och värdesaker ligga synliga i bilen under färd. Låt inte heller värdesaker ligga kvar i bilen, även om du bara lämnar bilen en kort stund.

Trafiksäkerhet

Den monegaskiska trafikkulturen avviker från den svenska så uppmärksamhet är på sin plats, t.ex. vid omkörningar.

Försäkringsskydd

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan. Reseförsäkring rekommenderas. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Det allmänna nödnumret är 112.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top