Praktik på ambassaden

  • .

    . Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Ambassaden i Paris erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under sex månader vid enheten för politiska och ekonomiska frågor, vid enheten för press, information och kommunikation eller enheten för konsulära frågor. Kortare eller längre praktikperioder är inte möjliga.

Ambassaden söker en praktikant till vår enhet för politiska och ekonomiska frågor samt en praktikant till enheten för press, information och kommunikation med start i januari 2018. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid. Mycket goda kunskaper i franska krävs. Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Du måste själv ordna ditt boende i Paris, ett tips är att du hör av dig till Svenska Studenthemmet och hör om de har ett rum ledigt.


Enheten för press, information och kommunikation

Syftet med en praktiktjänstgöring på ambassadens press- och kommunikationsenhet är att ge praktikanten en överblick över ambassadens verksamhet i stort men mer specifikt att få arbeta konkret med ”offentlig diplomati” d.v.s. utlandsmyndighets utåtriktade aktiviteter, press- och kommunikationsverksamheten, liksom enhetens arbete med den Sverigefrämjande verksamheten.

Arbetet innebär att praktikanten deltar i utformandet av utlandsmyndighetens externa informationsarbete, med stort fokus på utvecklingen av våra digitala kommunikationskanaler (hemsida, Twitter, Facebook, Instagram, Storify, Youtube samt vår podcast). Utöver detta är praktikanten delaktig i det löpande pressarbetet och den bevakning vi har av vad som skrivs om Sverige i Frankrike, samt bistår med att svara på inkommande frågor från allmänheten i diverse ärenden. Praktikanten deltar också i olika projektgrupper för planering och genomförande av seminarier, events och mottagningar som en del av vårt främjandearbete. Det ges också tillfälle att under praktiktiden få tillfälle att bekanta sig med arbetsuppgifterna på ambassadens övriga enheter.

Enheten för politiska och ekonomiska frågor

Den handledda praktiken innefattar bland annat att förbereda rapporter, PM och underlag inom områden som politik, ekonomi, EU-samarbete och Sverige-främjande. Praktikanten får även prova på andra arbetsuppgifter så att praktikanten genom att delta i ambassadens löpande arbete får lära känna ambassadens samtliga verksamhetsgrenar.

Praktikuppgifterna omfattar bland annat att samla in underlag och bedriva efterforskning för ambassadens löpande rapportering i medier och på Internet, delta i den löpande informationsverksamheten, inklusive att svara på frågor från allmänheten och från svenska och franska myndigheter. Vidare får praktikanten för ambassadens räkning delta i informationsmöten och seminarier, löpande följa och analysera olika franska politikområden samt självständigt sammanställa rapporter om fransk politik.

Ansökan

Om du är intresserad av att praktisera på Sveriges ambassad i Paris under våren 2018 kan du skicka in en presentation av dig och dina intressen tillsammans med ett CV senast den 27 oktober till ambassaden:
ambassaden.paris@gov.se

För information kring innehållet i praktiktjänstgöringen vid den politiska- och ekonomiska enheten, kontakta Henric Råsbrant:
henric.rasbrant@gov.se

För information kring innehållet i praktiktjänstgöringen vid press-, information- och Sverigefrämjandeenheten, kontakta Sara Brandt-Hansen:
sara.brandt-hansen@gov.se


Läs mer på Utrikesdepartementets webbplats:
Praktik inom utrikesförvaltningen

Navigation

Top