Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Paris arbetar följande personer. För att kontakta någon ur personalen: förnamn.namn@gov.se (utan accenter, bindestreck vid dubbelnamn)

Veronika Wand-Danielsson
Ambassadör

Camilla Lundström-Lucas
Assistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 18


Enheten för politiska och ekonomiska frågor

Henric Råsbrant 

Ministerråd
Biträdande myndighetschef
Tel: +33 (0)1 44 18 88 39

Petra Hansson
Ambassadråd
Politik- och ekonomifrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 54

Karin Lissola (föräldraledig)
Förste Ambassadsekreterare
Utrikes- och säkerhetsfrågor

Katrin Månsson
Ambassadråd
Utrikesfrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 98

Matilda Sandén (vikarie)
Förste Ambassadsekreterare
Utrikes- och säkerhetsfrågor
Tel: +33 (0)1 44 18 88 38

Maria Johnsson (föräldraledig)
Assistent

Joanne Hurman (vikarie)
Assistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 48Enheten för press, information och Sverigefrämjande

Sara Brandt-Hansen

Pressråd
Tel: +33 (0)1 44 18 88 44

Petra Gustafsson (tjänstledig)
Pressattaché

Christine Hammarstrand
Sverigefrämjare, Översättare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 47

Marica Finnsiö
Pressattaché
Tel: +33 (0)1 44 18 88 45

Ebba Palmstierna
Kommunikationshandläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 43


Enheten för konsulära och administrativa frågor

Christel Makarowski
Generalkonsul, Kanslichef
Tel: +33 (0)1 44 18 88 13

Konsulära gruppen

Jenny Carlberg (tjänstledig)
Konsulär assistent

Mona el Harouchy (vikarie)
Konsulär assistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Karin Mazuir
Konsulär handläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Gunilla Pancrazi
Vicekonsul
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00


Administrativa gruppen

Olivier Gennevois
Chaufför
Tel: +33 (0)1 44 18 88 57

Emilie Gassmann
Receptionist
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Christina Glimbrant
Fastighetsansvarig
Tel: +33 (0)1 44 18 88 15

Anna Hallstensson
Receptionist
Tel: +33 (0)1 44 18 88 00

Kerstin Niemi
Tredje ambassadsekreterare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 37

Peter Wictorsson
Chaufför
Tel: +33 (0)1 44 18 88 55

Sylvie Talata
Administrativ handläggare
Tel: +33 (0)1 44 18 88 17


Försvarsenheten

Per Åkerblom
Försvarsattaché, Överste
Tel: +33 (0)1 44 18 88 22

Markus Abrahamsson
Biträdande försvarsattaché, Kommendörkapten
Tel: +33 (0)1 44 18 88 23

Sandra Bonaldi
Försvarsassistent
Tel: +33 (0)1 44 18 88 24


Kulturavdelningen

Mats Widbom

Kulturråd
Föreståndare för Svenska Institutet
Tel: +33 (0)1 44 78 80 20
directeur@si.se


Handelsavdelningen

Annika Stål
Handelssekreterare
Business Sweden in France
Tel: +33 (0)1 53 40 89 00
annika.stal@business-sweden.se

Navigation

Top