Sveriges förbindelser med Frankrike

Sverige och Frankrike har sedan länge en stark och nära relation både på det politiska, ekonomiska och kulturella planet.

Sveriges varumärke är starkt i Frankrike. I debatt och media associeras "suédois" ofta med något som är "bra". Det märks särskilt när det gäller områden som sociala frågor (välfärd, jämställdhet, utbildning), öppenhet (t.ex. kring statsrådens ekonomi) kultur (musik, litteratur, "det svenska deckarundret"), turism (storstadsweekends, Lappland, Gotland etc.) och näringsliv (framgångsrika företag). Flera studier har också bekräftat bilden av Sverige som ett land som står för värden som funktionalitet, vetenskaplighet och trendkänslighet. Om än nu mer nyanserad, kvarstår uppfattningen om Sverige som en upplyst plats, ett föregångsland och referensmodell i största allmänhet.

Sedan Sveriges EU-inträde 1995 har de svensk-franska relationerna stegvis förstärkts, vilket illustreras inte bara av ett närmare samarbete i olika EU-frågor utan också av en expanderande handel och ett ökat intresse för direktinvesteringar i respektive land, ökande turism och utbyte inom bl.a. utbildning/forskning och kultur.

Frankrike är Sveriges nionde största exportmarknad. Exporten till Frankrike har ökat de senaste åren men vid 2009, i samband med den ekonomiska krisen, noterades ett rejält fall i exporten. Som på de flesta svenska exportmarknader är det storföretagen (Volvo, Ericsson, ABB etc.) som dominerar exporten till Frankrike. De flesta svenska storföretagen är väl etablerade i Frankrike. På senare år har bl.a. Alfa Laval, H&M, Securitas och IKEA rönt stora framgångar och givit nya arbetstillfällen. Volvo Trucks är störste arbetsgivare i Lyon-området. Ungefär 200 franska företag finns etablerade i Sverige.

Svenskundervisning bedrivs vid sju universitet i Frankrike. Det finns sju lektorer och fler än 500 studerande. Vid Svenska institutet i Paris ges också kurser i svenska, och intresset för verksamheten ökar varje år. Varje år åker flera hundra svenska Erasmusstudenter till lärosäten i Frankrike för att studera. Frankrike är det näst största mottagarlandet för svenska Erasmusstudenter, och även näst största europeiska avsändarland vad gäller inresande studenter till Sverige (både studier och praktik). I Frankrike har kulturen en betydelsefull plats i samhället. Att finnas som en aktiv och attraktiv part på kulturområdet skapar hög trovärdighet och ger möjlighet till direkta möten och utbyten. Intresset för vad Sverige har att erbjuda är stort. Därför samarbetar Svenska institutet i Paris med franska parter för att nå ut brett och skapa långsiktiga relationer till gagn för de svensk-franska relationerna i vid bemärkelse. Evenemang inom musik, design, litteratur, film, teater, konst och foto arrangeras återkommande, och ambassaden och stödjer också flera regionala festivaler och liknande.

Under december 2014 gjorde det svenska kungaparet sitt första officiella statsbesök i Frankrike sedan 1980. Teman för statsbesöket var vetenskap och forskning, innovation, miljö- och integrationsfrågor. I samband med besöket anordnade den svenska ambassaden i Paris en vecka av kulturella aktiviteter och evenemang med koppling till hälsa, energi och innovation. Veckan gick under namnet ”La Suède en lumière” (Sverige i ljus).

Veronika Wand-Danielsson är sedan 2014 Sveriges ambassadör i Frankrike. Förutom ambassaden i Paris är Sverige representerat genom 13 konsulat på fastlandet och 4 konsulat i de utomeuropeiska områdena. Därutöver är Business Sweden, Svenska Institutet och Visit Sweden etablerade i Paris. En svensk-fransk handelskammare, som fyllde 100 år 2015, finns också i Paris.

 

Navigation

Top