Svensktalande journalister i Frankrike

Nedan följer en förteckning över svensktalande journalister i fransk och utländsk media.

Axel GYLDEN (L'Express)
29, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tel. : +33 (0) 1 75 55 12 86
Mobil : +33 (0) 6 20 91 85 52
agylden@lexpress.fr

Léna LUTAUD (Le Figaro)
14 bd Haussmann
75009 PARIS
Tel. : +33 (0) 1 57 08 52 41
Mobil : +33 (0) 6 61 75 90 73
llutaud@lefigaro.fr

Pauline CONRADSSON (Le Parisien)
Mobil : +33 (0) 6 08 55 40 74
pconradsson@leparisien.fr

Kristina Rönnqvist (Courrier international, Presseurop.eu, Books)
c/o Sanum
75, avenue d’Italie
75013 Paris
Tel. : +33 (0) 9 54 11 86 07
kristina.ronnqvist@courrierinternational.com

Gunilla KNUTSSON (Engelskspråkig media)
19 rue Brézin
75014 PARIS
Tel. : +33 (0) 1 45 45 57 68
Mobil : +33 (0) 6 76 41 84 83
karlotta_98@yahoo.com

Gunn GESTRIN (Hufvudstadsbladet, finlandssvensk media)
13 rue Mollien
92100 BOULOGNE
Tel. : +33 (0) 1 46 05 80 99
Mobil : +33 (0) 6 60 63 22 37
gunn.gestrin@aliceadsl.fr

Navigation

Top