Business Sweden

Business Swedens uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

En viktig del är att förenkla för svenska företag att nå ut med produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar.

I vårt uppdrag ingår också att identifiera och skapa möjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden. Sveriges gynnsamma innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism.

Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden. Det var startskottet för det gemensamma arbetet för Sverigenyttan. Vår gedigna erfarenhet och långa tradition från de båda verksamheterna gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare och mer heltäckande stöd. 

Med kontor i 57 länder samt i varje region i Sverige kan vi identifiera internationella affärsmöjligheter för svenska företag, skapa kontakter med potentiella investerare samt bygga upp kunskap om marknaderna och de lagar, regler och traditioner som påverkar affärsprocessen.

Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet mellan stat och näringsliv ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Business Sweden arbetar för Sverigenyttan genom att göra Sverige mer attraktivt som affärspartner. Allt för att generera utveckling och tillväxt i vårt land.

Navigation

Top