Schengen - Söka visum till Sverige

Sverige medverkar i Schengensamarbetet. Om du redan har ett giltigt visum som är utfärdat av ett Schengenland gäller det vanligtvis även i Sverige.

I undantagsfall kan visumet vara giltigt endas för inresa i det land som utfärdat det, eller vissa länder. I dessa fall kan du behöva ansöka om visum till Sverige.

Att ansöka

Om du behöver ett visum lämnar du in ansökningsblankett och handlingar personligen på ambassaden. Inom Schengen finns denna service vid ambassaderna i Aten, Berlin, Madrid, Paris och Rom.

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor.

Läs mer om hur du ansöker i menyn till vänster.

Regler som gäller och dokument som krävs finns på Migrationsverkets webbplats:

Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top