Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövanden beviljade uppehållstillstånd.

Att ansöka

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till svenska Migrationsverket.

Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopia av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden.

 

Navigation

Top