Arbeta i Sverige

Om du vill arbeta i Sverige måste du ha ett arbetstillstånd om du kommer från ett land utanför EU. Ska du arbeta i Sverige längre än tre månader behöver du även ett uppehållstillstånd.

Navigation

Top