Det svenska exemplet

I fransk media lyfts Sverige ibland fram som en förebild inom olika områden.

Alla svenska studenter, kommer de snart vara feminister?
Cosmopolitan, den 9 december 2015

Om Sverige är det land där det är bra att vara kvinna, är det inte för ingenting. Förutom att vara ett av de länder som bäst respekterar jämställdhet har Sverige också lyckats skapa en ny feministisk generation, tack vare en bok som snart kommer delas ut till samtliga ungdomar.


Sverige, bästa landet i världen för kvinnor

Le Figaro Madame, den 27 oktober 2015

Lagstiftningen om de svenska arbetsvillkoren uppkom genom sociala initiativ som i många avseenden var före sin tid. Här är varför Sverige är det bästa landet att leva i om man är kvinna.


Den nordiska energimodellen är ingen utopi
Planet.fr den 3 december
Skandinavien betonar vikten av att tänka och agera lokalt genom att mobilisera de lägsta kompetensnivåerna av både aktörer och invånare. Detta är något som Frankrike kan inspireras av, tror geografen Nicolas Escach.


De skandinaviska länderna, pionjärer inom ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Les Echos 21 november 2015
I Danmark och Sverige är hälften av elen förnybar och i Norge är nästan all el helt förnybar. Denna energiomställning gynnar den skandinaviska tillväxten. Klicka på länken till höger för att läsa artikeln på franska.


Arbetstid: Sverige på jakt efter lycka
Libération den 3 november 2015

Färre sjukdagar, ökad effektivitet, bättre atmosfär: ett äldreboende i närheten av Göteborg har framgångsrikt experimenterat med 30-timmars arbetsvecka. Denna arbetsplats är inte heller det enda exemplet i Sverige.


Den svenska modellen: landet som säger NEJ till koldioxid
Terre.tv 16 oktober 2015

Av de 9,7 miljoner invånarna i Sverige bor majoriteten i de urbana områdena som motsvarar endast 1 % av det totala landet. Detta faktum uppmuntrar utvecklingen av kollektiva transportnät.


Studie kring hur europeerna uppför sig bakom ratten
SOCIÉTÉ. A chaque pays européen sa mauvaise habitude sur la route
Le Progrès, 27 februari 2014
En ny studie visar på attityden kring bilkörning i sju europeiska länder, där Sverige är ett av dem. Svenskar är bl.a. väldigt benägna att tala i telefon utan handsfree i jämförelse med de övriga undersökta länderna.


Temavecka med 5 radioinslag om Sverige
Allô Europe ?
France Inter, 10 till 14 februari 2014
France Inter tog under fem radioinslag upp olika ämnen som berörde Sverige; EU-parlamentsvalet, Umeå europeisk kulturhuvudstad 2014, den skandinaviska tystnaden, den svenska transparensen och samernas organisering.


Programserie om den svenska modellen
Emilie Bourdu 1/4 : Le "modèle suédois".... de quoi parle t-on ?

France Culture, 16 december 2013.
Emilie Bourdu, forskare kopplad till tankesmedjan "La Fabrique de l'Industrie", talar om den svenska modellen i radiokanalen France Culture.


Det svenska fängelsesystemet
Le JT du 20h

France 2, 8 oktober 2013
France 2 visar ett reportage från en öppen anstalt i Sverige.


Skandinavisk modell lämplig för hälsostudier
Santé publique : les leçons du modèle scandinave

Le Monde, 31 januari, 2013
Le Monde skriver om hur de skandinaviska länderna lämpar sig väl för att göra studier över människors hälsa och epidemiologi. På grund av att Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark för register över medborgarna, kan noggranna studier göras för att undersöka till exempel vilka effekter en viss typ av preventivmedel har eller effekterna av H5N1-viruset.


Hur Sverige fick ordning på ekonomin efter 90-talskrisen
Le Monde publicerar en helsida som handlar om hur Sverige kom ur den ekonomiska krisen på 1990-talet. Skribenten Jean-Marc Daniel, professor vid ESCP Europe, beskriver hur Sverige tog sig igenom krisen på 1990-talet med fokus på hur den tvingade fram ett nytänkande och en slags omformulering av den traditionella svenska modellen, bland annat genom en öppnare ekonomi och EU-medlemskap. Daniel skriver att de budgetära åtgärder som Sverige vidtog för 20 år sedan, i mycket föregick vad som nu läggs fram i EU:s så kallade budgetpakt – att ha ett överskottsmål på en konjunkturcykel samt hålla nere statsskulden. Det beskrivs hur Sverige i ett initialt skede skar ned på de offentliga utgifterna och började reformera välfärdssystemet. Efter de primära åtgärderna, presenterade Sverige ett nationellt långsiktigt konvergensprogram, med målet att de offentliga finanserna skulle uppvisa ett överskott på 2 procent av BNP. Den svenska åtstramningspolitiken gav tillväxt och minskad arbetslöshet, bland annat med stöd av omfattade privatiseringar och avregleringar, satsningar på utbildning och forskning samt ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft för den exportinriktade industrin. Som avgörande framställs valet att under en övergångsperiod låta hushållen snarare än företagen drabbas av merparten av åtstramningarna. Även om det politiska priset riskerade att bli högt var det en chansning som gick hem genom att tillväxten med stöd av stigande investeringar och ökad import borgade för en återhämtning i tillväxten och sysselsättningen.
Quand la Suède redressait ses finances publiques
Le Monde, 5 novembre, 2012


Hur Sverige lyckades med grön skatteväxling
Frankrike ligger efter flera av Europas länder i fråga om miljöpolitik, skriver Le Monde den första november. På samma uppslag publicerades en stor atikel om hur Sverige har lyckats med att genomföra en grön skatteväxling och att ekologi är förenligt med ekonomisk konkurrenskraft.
Till exempel citeras Susanne Åkerfeldt, skatteexpert på finansdepartementet, som säger att Sverige har skurit ned gasutsläpp med 20 procent mellan 1990 och 2009, samtidigt som BNP:n har vuxit med 50 procent under samma period. Artikeln exemplifierar bland annat med med koldioxidskatt, skatt på fossila bränslen och trängselskatt.
En Suède, la fiscalie verte, mode d'emploi
Le Monde, 1 november, 2012


Förskolors arbete mot könssterotyper
En förskola i Saint-Ouen utanför Paris jobbar efter svensk modell med en aktiv jämställdhetspedagogik för att motverka könsstereotyper och sexsim.
  I september besökte den franska jämställdhetsministern Najat Vallaud-Belkacem och Dominique Bertinotti, biträdande familjeminister förskolan, vilket blev omskrivet i fransk press:
À Saint-Ouen, on lutte contre le «sexisme» dès la crèche
Le Figaro, 7 septembre, 2012


De gröna ekokvarteren i Hammarby
Stockholm voit la vie en vert
Le Point, 16 août, 2012
Hammarby sjöstad har gjort vad andra bara har drömt om, skriver Le Point.

 

 

 

 

 

 

 

 Navigation

Top