Debatt och opinion

I Sverige finns en lönsam bransch för flyktingmottagningar
Le Monde, 23 sept. 2015
Den tidigare populistiske ledaren Bert Karlsson driver ett företag som tillhandahåller boenden för asylsökande.Klicka på länken till höger för att läsa hela artikeln.


Vallaud-Belkacem och Sabuni tar kamp för kvinnors rättigheter
Frankrikes minister för kvinnors rättigheter, Najat Vallaud-Belkacem och Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill ta kampen för att försvara kvinnors rättigheter på europeisk nivå och se till att de betraktas som mänskliga rättigheter. Det skriver Vallaud-Belkacem och Sabuni, som inlett ett närmare samarbete efter att Vallaud-Belkacems i november besökte Sverige för att diskutera jämställdhetsarbete inom olika områden.

Ministrarna skriver om att kampen för kvinnors rättigheter hotas av att krafter som är emot abort, emot hbt-rättigheter och emot kampen mot hedersvåld växer sig starkare runt om i världen. De vill att Frankrike och Sverige ska stärka en europeisk jämställdhetspolitik och bland annat se till att abortfrågan ska förbli en nationell angelägenhet.  

Debattörerna: Kvinnors rättigheter står hotade i Europa
Aftonbladet, 13 december, 2012

Carl Bildt vill instifta ett Europeiskt fredsinstitut

I anslutning till att Europeiska unionen tar emot Nobels fredspris, har Sveriges utrikesminister Carl Bildt tagit ställning för insitiftandet av ett Europeiskt fredsinstitut. Le Monde des Idées har publicerat en artikel som Bildt skrivit tillsammans med den franske europaparlamentarikern Alain Lamassoure (PPE) och den tyska europaparlamentarikern Franziska Brantner (Verts/ALE).

De anser att Nobels fredspris i år påminner om att det behövs insitutioner för att upprätthålla fred och arbeta konfliktförebyggande. Genom skapandet av ett gemensamt fredsinstitut som är mer flexibelt än tradtionell europeisk diplomati, kan medla i konflikter och ger möjlighet till utbyte av erfarenheter skulle Europa kunna stärka sitt fredsarbete, både internt samt gentemot omvärlden. I artikeln betonas även att ett fredsinsitut inte ska försvaga Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, organisationer eller universitet, utan fungera som ett komplement.

Pour la création d'un Institut européen de la paix
Le Monde, 12 december, 2012Navigation

Top