Utresebestämmelser gällande minderåriga bosatta i Frankrike

  • .

    . Foto: Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

Sedan den 15 januari 2017 krävs tillstånd att lämna territoriet (Autorisation de sortie de territoire (AST)) för samtliga minderåriga (oavsett medborgarskap) som reser från Frankrike, ensamma eller i sällskap av annan vuxen än sina vårdnadshavare. Tillståndet utfärdas och undertecknas av vårdnadshavarna.

Om vårdnadshavarna som utfärdar tillståndet är svenska medborgare, eller innehar annat europeiskt medborgarskap, ska barnet även ha med följande handlingar vid resan:

  • Giltig resehandling samt eventuellt visa för destinationen.
  • Kopia av vårdnadshavarens giltiga id-handling (nationellt ID-kort, pass eller franskt uppehållstillståndskort).
  • Tillstånd cerfa n°15646*01 (Autorisation de sortie de territoire (AST)) undertecknat av minst en av vårdnadshavarna (klicka uppe till höger för formuläret).

Navigation

Top