Sverige och Monaco kraftsamlar för att rädda haven

  • Des solutions innovantes

    Des solutions innovantes Foto: Kristofer Samuelsson Photography 2016

Östersjön och Medelhavet har flera gemensamma utmaningar. För att följa upp FN:s havskonferens i juni 2017 organiserar svenska ambassaden i Paris, Business Sweden och Fondation Albert i Monaco en havsmiljökonferens i Monaco den 12-13 oktober. Från svensk sida deltar miljöminister Karolina Skog, Prins Carl Philip och statssekreterare Mattias Landgren. Mattias Klum, världsfotograf och filmare med stort miljöengagemang kommer att inleda konferensen.  Monaco representeras av prins Albert och miljöminister Gramaglia.

Friska hav är en förutsättning för vår överlevnad. Övergödning, plastavfall och farliga utsläpp har satt haven i obalans.

”Vatten är en grundläggande förutsättning för allt liv. Behovet av vatten ökar hela tiden och vi måste tillsammans arbeta för en ansvarsfull och hållbar vattenhantering” – miljöminister Karolina Skog.

Konferensen i Monaco samlar forskare och personer verksamma inom havsmiljöområdet. Fokus kommer att ligga på konkreta lösningar problemen med bl a plastavfall samt hur vi kan bedriva ett hållbart och varsamt utnyttjande av haven och dess resurser.  Business Sweden organiserar tillsammans med ett antal shippingföretag ett seminarium och hur fartygsbranschen kan bidra och minska sina utsläpp genom innovativa och gröna lösningar.

Den svenska regeringen har lagt fram ambitiös agenda för att förbättra havsmiljön. Följande områden är särskilt prioriterade:

  • Bort med miljögifterna. Vi människor får i oss farliga ämnen som dioxiner och PCB via maten och farliga läkemedel kan nå ut i miljön.
  • Krafttag mot övergödningen. Övergödning är ett omfattande problem i svenska sjöar och hav. Den orsakar skadlig algblomning och försämrad vattenkvalitet.
  • Bättre skydd av marina områden. Tidigare satsningar på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö på bara ett år från 6,7 % till 13,6%. Ytterligare skyddsområden planeras.
  • Hav fria från plast. Plast är ett mycket användbart material med många fördelar men kan också orsaka stor skada i haven. Globalt hamnar 5-13 miljoner ton plastavfall i havet varje år. Regeringen ska bl a stötta pilotprojekt för att rena mikroplaster ur dagvatten och åtgärder mot skräp på stränder införs. Regeringen satsar medel på mer innovativa lösningar. Svensk modebransch ligger också i framkant med när det gäller att använda material av tex. återvunnen plast.

 

Kontakt: Sara Brandt-Hansen, pressråd svenska ambassaden Paris.

E-post: sara.brandt-hansen@gov.se

Mobil: +33 6 24 62 19 23

Navigation

Top