”Kubprojektet” - invigningen!

  • Les lycées d'Arsonval et Hersby

    Les lycées d'Arsonval et Hersby Foto: D.R.

”Alla människor kan göra skillnad” är namnet på projektet som initierades av Svenska Institutet och Raoul Wallenberg Academy 2014.

Projektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickats till utvalda skolor runt om i Sverige. Tanken var att eleverna sedan skulle fylla kuberna med inspiration från de mänskliga rättigheterna, exempelvis ”rätten till liv, frihet och personlig säkerhet” eller ”alla människor har rätt att delta i fredsöverenskommelser”. Syftet med projektet är att engagera gymnasielever att stå upp för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter, att motverka främlingsfientlighet och rasism, allt i Raoul Wallenberg, den svenska hjälten som räddade tusentals judar under andra världskrigets, anda.

Måndagen den 20 mars kom en av kuberna till Lycée d’Arsonval i Sant-Maur-Des-Fosses utanför Paris. Denna skola har arbetat med projektet tillsammans med den svenska skolan Hersby gymnasium. I en vecka arbetade de svenska och franska eleverna gemensamt med kuben och den mänskliga rättigheten nummer 30: ”Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.”

Torsdag 23 mars åkte ambassaden till Lycée d’Arsonval för att inviga kuben och diskutera med de franska och svenska eleverna på temat ”engagera er”. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Även en liten insats kan bära långt och göra världen bättre!

Vi har bett Cornelia och Fabian, elever på Hersbys gymnasium, att dela med sig av sina tankar:

 

Vad har kubprojektet lärt er?

Cornelia:
”Mänskliga rättigheter kan låta relativt diffust men det är framförallt något som man tar för givet. Att man får kreativt skapa kreationer och själv reflektera över hur den tilldelade rättigheten berör en själv, gör att mänskliga rättigheter får den relevans som de är mer än värda. Det är ett väldigt bra projekt, eftersom kuben under ett helt år påminner om de mänskliga rättigheterna även för de som inte direkt är involverade i projektet utan som går förbi.”

Fabian:
”Det har varit otroligt spännande, roligt och lärorikt att besöka Frankrike och att arbeta med en fransk klass så som vi har gjort. Kubprojektet har fått en att reflektera över saker som man annars sällan funderar så mycket över. Mänskliga rättigheter är lätt att man bara tar för givet då vi lever i den del av världen som vi lever i. Därför känns det väldigt nyttigt att man tar upp det så att folk faktiskt blir mer medvetna om vilka de är, vad de innebär och hur lyckligt lottade vi faktiskt är. Värderingar var den andra stora delen i projektet. Värderingar som styr våra beslut varje dag men som man ändå har relativt dålig koll på vilka de är. Det var intressant att få ner dem på papper och verkligen reflektera över vad det är som man värdesätter.”

Hur ser ni på världen nu?

Cornelia:
”Efter att ha fått samarbeta med franska elever och fått ta del av den franska vardagen, så har en också fått bredare förståelse för den franska kulturen och den franska samhällssituationen. Det gör att man också har fått en inblick i hur de ser på saker och ting som händer i världen. Att ha fått en insikt i att vi alla människor delar grundvärderingar såsom fred och trygghet. Det är intressant att se att vissa åsikter även kan skilja människor åt, vilket oftast förklaras av deras samhälleliga och kulturella bakgrund.”

Hur var det att arbeta med en fransk klass?

Fabian:
”Det har varit både roligt och utmanande att arbeta med en fransk klass. Den språkliga barriären var såklart alltid närvarande men den var förvånansvärt svår att märka av. Detta då det fanns ett otroligt engagemang från många, både lärare och elever, som verkligen drev det här projektet framåt. ”

Kan ni ge några exempel på små handlingar vi alla kan göra i vardagen för att skapa en bättre värld?

Cornelia:
”Våga skrida till handling! Om det så är att hålla upp dörren för någon eller att skicka in en insändare till lokaltidningen, alla måste förstå att en har möjligheten att påverka. Mer civilkurage uppskattas också, händer det något på tunnelbanan så ska inte första impulsen vara att filma med sin mobil utan att rycka in och stötta den medmänniska som råkar illa ut! Det är viktigt att man inser att det mesta man gör är ett val, om det så är att välja ekologisk mat i affären, välja att swisha en summa till svälten på Afrikas horn. På så sätt gör man världen inte bara bättre för dig här hemma, utan också i andra delar av världen.”

Fabian:
”Jag tror på att små saker kan göra stor skillnad. Att göra skillnad behöver inte vara så svårt. Det räcker med saker som att vara trevlig mot alla du möter, vara hjälpsam av dig eller bara ge din sittplats på bussen åt någon som är i bättre behov av den.”

Navigation

Top