#SAISONSUEDOISE2017 / Nya Rön Inom Cancerforskning

  • Recherche sur le cancer

    Recherche sur le cancer Foto: Sofia Sable / Imagebank.sweden.se

Sedan flera år tillbaka delar Sveriges ambassad, Svensk-franska forskningsföreningen (AFSR), Astra Zeneca, Collège de France och Karolinska institutet ut ett vetenskapspris till svenska och franska forskare. Årets tema är «Nya koncept och metoder inom cancerforskning», ett högprioriterat ämnesområde inom medicinsk forskning både i Frankrike och Sverige.

Forskare och experter från våra två länder möts för att diskutera det aktuella läget inom cancerforskningen och vilka resultat man hoppas nå. Syftet med konferensen är att ytterligare knyta samman banden mellan Sveriges och Frankrikes forskningsdomäner och att stötta unga franska forskare som vill närma sig sina svenska forskarkollegor.

Evenemang

Navigation

Top