Centre Yennenga Progress – en modell för lokal utveckling

  • Yennenga

    Läxläsning Foto: Lennart Karlsson

Yennenga Progress, som är ett nätverk för socialt entreprenörskap, arbetar i Burkina Faso för en lokal, integrerad ekonomisk utveckling i byn Nakamtenga i Zinairé.  Nätverket Yennenga Progress, som har ett svenskt ursprung, har som grundläggande syfte för sitt arbete i Nakamtenga, att tillsammans med innevånarna, bygga strukturer för utbildning med målet att alla barn och ungdomar i byn ska få en bra grundutbildning för sitt fortsatta liv. 

 

På Centre Yennenga i Nakamtenga sjuder det av  liv och hela byn är, på olika sätt, deltagande i aktiviteterna.       

På centret finns en förskola och en grundskola med mer än 200 barn, där lärarna arbetar med en pedagogik där barnens kreativitet är central.  Här finns också en utbildning för restaurang och sömnad, en svets- och snickarverkstad och flera byggteam.  Frågor som rör miljövård, sanitet och renhållning finns också på den dagliga agendan.

I Yennengas skolor är läsning och förståelse för vad man läser en förutsättning för att barnen ska lyckas bra i skolan. Därför har läsinlärning och läsning en central plats för barnen i alla olika åldrar.