Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Ouagadougou, Burkina Faso.

Ambassaden har besökstid:
måndag - fredag 09.00 – 12.00

Ambassadens huvudsakliga uppgift är utvecklingssamarbetet med Burkina Faso.
Målet för svenskt utvecklingssamarbete är att skapa möjlighet för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Samarbetet sker inom tre områden:

  • Hållbar tillväxt som gynnar fattiga människor
  • Demokratisk samhällsstyrning och social utveckling
  • Miljömässig hållbar nyttjande av naturresurser