Om Burkina Faso

Basfakta

Officiellt namn: Burkina Faso
Huvudstad med antal invånare: Ouagadougou 1.475.223 (2013)
Antal invånare: 17.332.796 (2013)
Yta: 274 200 km²
Statsskick: republik, enhetsstat
Statschef: Roch Marc Christian Kaboré (2015-)
Folkgrupper: mossi (drygt 50 %), fulani och tuareger (ca 20 %), gurunsi, bwa, bobo, lobi, senufo m fl
Språk: franska är officiellt språk; av de talrkika inhemska språken används mossifolkets språk moré mest
Religion: islam ca 50 %, inhemska religioner ca 35 %, kristna ca 15 % (osäker uppskattning)
Viktigaste exportvaror: bomull, boskap, hudar, skinn, guld
Medlemskap i internationella organisationer: AU, ECOWAS, FN, WTO
BNP per invånare: 750 US dollar (2013)
Biståndets andel av BNP: 8,1 % (2013)
Världsbankens landkategori: låginkomstland
Medellivslängd: kvinnor 55,8 år, män 57,5 år (2013)
Barnadödlighet per 1000 barn (0-5 år): 98 (2013)
Läs- och skrivkunnighet: kvinnor 15 %, män 29 % (2006)
Tillgång till rent vatten: 64% (2014)
Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år): kvinnor 1,2%, män 0,8% (2010)
Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare): 66 (2013)
Korruptionsranking: 83 (2014)
HDI-ranking: 181 (2013)