Allmän information om ansökan om pass och nationellt id-kort

Biometri i svenska pass och nationella id-kort

Den 15 april 2016 genomförs vissa ändringar i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664). Avsikten med de nya reglerna är i första hand att minska tillgången av svenska pass som kan missbrukas. Ändringarna innebär i huvudsak följande:

• Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.
• Ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren.
• Giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till 3 år.

Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck.

Vid en gränskontroll kan passinnehavaren fotograferas och jämföras med fotot i datachippet. Syftet är att säkra att personen på passfotot och den som använder passet är densamma.

Polisen i Sverige använder fotostationer för att fotografera alla som söker nya resehandlingar.  Av samma anledning har ambassaden i Ottawa försetts med en fotostation för att fotografera de som söker nya resehandlingar. Dessa bilder ersätter de foton som de sökande tidigare hade med sig. 

Giltighetstiden för de nya passen och nationella id-korten är 5 år för vuxna och 3 år för barn.

Mer information om svenska pass och nationella id-kort finns på den svenska polisens webbplats, www.polisen.se

Att ansöka om pass/nationellt id-kort i Kanada

Den svenska ambassaden i Ottawa är numera den enda svenska passmyndigheten i Kanada. Den som ansöker om pass eller nationellt id-kort måste komma personligen till ambassaden. Detta gäller också barn. Observera att du måste beställa tid innan besöket.

Namnändring

Eventuell namnändring måste vara registrerad hos Skatteverket innan du söker pass eller nationellt id-kort. Namnändring kan inte göras i samband med passansökan. Se information om Namnförvärv i utlandet på Skatteverkets hemsida.

Barn födda utomlands till svensk förälder

Den som är född utomlands måste ha ett samordningsnummer för att kunna ansöka om pass eller nationellt id-kort. Information om namnanmälan och samordningsnummer 

Alternativ för svenskar i utlandet

Svenska medborgare, bosatta i utlandet, som behöver ett nytt pass eller id-kort kan ansöka om det på olika sätt:

  • Du kan söka ordinarie pass eller id-kort då du besöker Sverige. Avgiften är 350kr för pass och 400kr för nationellt id-kort. Kontakta det passkontor i Sverige där du avser att söka pass för att få besked om du behöver beställa tid och vilka dokument som krävs utöver de som vi begär, för att styrka identitet och svenskt medborgarskap. Det tar normalt ungefär en vecka att få passet/id-kortet. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en ambassad eller konsulat. Det tillkommer då en utlämningsavgift.
  • Man kan också lämna in sin ansökan på en svensk utlandsmyndighet. Att få den färdiga resehandlingen tar mellan en till tre veckor, eftersom passen tillverkas i Sverige och sänds via kurirpost till utlandsmyndigheten. Resehandlingen kan hämtas på en valfri passmyndighet – i Sverige eller utomlands.

Möjligheten finns också att söka ordinarie pass via den mobila fotostationen i USA.

Det färdiga passet

Det tar ca 1-3 veckor från det att du söker pass till dess att det färdiga passet kommer till ambassaden. Du kan sedan hämta ditt pass vid det konsulat som du väljer. En extra kostnad tillkommer.

Provisoriskt pass

Ambassaden i Ottawa och konsulatet i Montreal och Vancouver kan utfärda provisoriskt pass endast för en resa som är nära förestående. Du måste själv ta reda på om landet du ska besöka godtar ett svenskt handskrivet provisoriskt pass (A4 format) och den giltighetstid som krävs.

Du ska kunna visa ditt behov av det provisoriska passet genom att till exempel visa upp en biljett eller annan handling som styrker att du ska företa en resa. Observera att provisoriskt pass endast utfärdas om sökanden har behov av pass för en nära förestående resa och inte till exempel för ändamålet id-handling.

Ditt vanliga pass kommer att återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas om inte särskilda skäl föreligger att frångå detta.

Provisoriskt pass kan också sökas via de övriga konsulaten. Ansökan skickas från konsulatet till ambassaden för vidare handläggning. Du kan sedan hämta det provisoriska passet där du ansökte om det.

Förlorat eller upphittat pass/nationellt id-kort

Om du har förlorat ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till den lokala polismyndigheten samt till ambassaden så att resehandlingen kan spärras.

Ett stöld- eller förlustanmält pass eller nationellt id-kort spärras alltid och uppgifterna lämnas vidare till Schengen Information System, SIS, och Interpol. Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register vid inresa i länder och därför kan ett upphittat pass eller nationellt id-kort aldrig användas efter att det har spärrats.
 
Om du får tillbaka passet

Det är lika viktigt att du vänder dig till ambassaden eller polisen i Sverige om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass eller nationella id-kort så att resehandlingen kan makuleras. Har du fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna in det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen ska under inga omständigheter användas.


Observera! När man ansöker om pass eller nationellt id-kort måste man styrka sin identitet. Sökanden är också skyldig att styrka sitt svenska medborgarskap. 

Kostnad

Resehandlingen betalas kontant eller med kreditkort vid ansökan.