Reseinformation Kanada

AvrådanAktuella händelser

Ett kraftigt jordskalv i Alaskagolfen inträffade 23 januari, 2018,  kl. 00:31 lokal tid, 25 mil sydost om den amerikanska staden Kodiak i delstaten Alaska. Jordbävningens magnitud var 8,2 uppger det amerikanska jordbävningscentret USGS.

Skalvet inträffade på tio kilometers djup i Stilla havet.

För mer information, se länk till lokala myndigheter

Vid nödsituationer kan du ringa ambassadens växel 1 613 244 8200 och följa anvisningarna för att bli kopplad till Utrikesdepartementets 24-timmars jour.

Allmänna säkerhetsläget

Kanada är generellt ett tryggt resmål.  Liksom övriga västländer har Kanada efter 11 september-händelserna förstärkt säkerhetsåtgärderna med tanke på eventuella terrorattacker.

Var provins/territorium i Kanada ansvarar för sin krishanteringsorganisation, se: Emergency Management Organizations

Terrorism

Kanadensiska myndigheter bedömer att det finns risk för terroristattentat. Officiella uttalanden om hot- och terrorläget från kanadensiska myndigheter finns på hemsidan för Public Safety. http://www.publicsafety.gc.ca

Under 2014 har terroristdåd utförts i Kanada. Dessa har varit riktade mot polis, militär samt mot regeringsbyggnaden.

Globalt finns generellt en risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på svenska regeringens hemsida http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, speciellt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Kanada täcker ett stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden och det är viktigt att följa lokala väderrapporter. Väder och temperatur kan skifta mycket snabbt. Såväl jordbävningar, stormar/orkaner som stora skogsbränder förekommer.

Väderförhållandena kan tidvis orsaka regionala katastrofer som översvämningar, extrem köld, snö- och isstormar, snöskred och orkaner. Regionala väderleksprognoser finns på den riksomfattande väderlekstjänstens Environment Canada´s Weather Office hemsida: www.weather.gc.ca. Hemsidan: www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca  lämnar information om jordbävningar.

Vid hot om naturkatastrof förmedlar TV, radio och internet råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Svenskar uppmanas att följa utvecklingen i media och de råd de lokala myndigheterna utfärdar.

Se kanadensiska regeringens rekommendationer om förberedelser inför naturkatastrofer: Get Prepared

In- och utresebestämmelser

Medborgare från länder som nomalt är undantagna från viseringskrav till Kanada (inkluderar Sverige) måste från och med 15 mars 2016 ha en elektronisk resehandling, kallad eTA. (Electronic Travel Authorization). Ansökan görs online via länken till höger och innehåller frågor samt information som du hittar i ditt pass. Ansökan kostar $7 och betalas med kreditkort vid ansökningstillfället.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Upplysningar gällande viseringsregler och vistelselängd återfinns på Kanadas immigrationsmyndighets webbsida www.cic.gc.ca.

Säkerhetsrutinerna på flygplatsen är strikt. Den kanadensiska
flygsäkerhetsmyndigheten Canadian Air Transport Security Authority(http://www.catsa.gc.ca/) informerar om gällande bestämmelser på sin hemsida.

Det är stränga regler för vad som får föras in i Kanada, se Canadian Border
Service Agency (cbsa.gc.ca) och Canadian Food Inspection Agency (www.inspection.gc.ca) för mer information.

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av läkare och tandläkare i Kanada och standarden på sjuk- och tandvård är god. Sjukhusens akutmottagningar tar emot dygnet runt. Generellt sett är kostnaden för läkar- och tandvård hög för personer som inte är inskrivna i det kanadensiska sjukvårdssystemet och betalning krävs ofta före behandling. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnad i Kanada (se avsnitt om försäkringsskydd nedan).  

911 är nödnumret i hela Kanada för att nå ambulans, polis och brandkår. I telefonautomater
kan man ringa 0 för att nå en telefonoperatör som sedan kan koppla vidare till 911. Samtal till 911 är kostnadsfritt.

Det kan förekomma ”West Nile Fever” under sommaren och hösten. Viruset sprids med myggor. Symptomen påminner om influensa och viruset kan vara farligt för personer som har nedsatt immunitet. På Health Canadas hemsida www.hc-sc.gc.ca finns anvisningar för
hur man ska skydda sig på de orter där viruset förekommer. Blir man biten av ett djur bör man uppsöka läkare då rabies förekommer i Kanada.  

Lokala lagar och sedvänjor

Varje provins har sina egna lagar och regler vid sidan om de nationella. Besökare bör noga observera skyltar och anslag med information om gällande regler.

Skatt (ca 10-15%) på varor och restaurangbesök tillkommer på det uppgivna priset och läggs till på slutbeloppet.

Som svensk bör man komma ihåg att dricks till servitörer, taxichaufförer och liknande serviceyrken snarare är en regel än ett undantag i Kanada. Många i servicebranschen tjänar minimilön och lever till viss del på dricksen. Ungefär 15 % dricks gäller för restaurangnotor och taxifärder i Kanada.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Väsk- och fickstölder förekommer. Den personliga säkerheten är god. Bostadsinbrott är ungefär lika vanligt förekommande som i Stockholm.

Kontrollera att passet är giltigt. Passet är ett värdefullt dokument och bör förvaras på ett säkert sätt. Kopior bör göras av alla värdehandlingar som pass, biljett, försäkringar, kreditkort, m.m. En uppsättning kan lämnas hemma hos familjen och kopior förvaras i bagaget, separat från originalen.

Berätta för anhöriga om dina resplaner och håll regelbunden kontakt med familj och vänner. Om man befinner sig i Kanada vid tidpunkten för en större olycka i landet bör man ta kontakt med anhöriga. Lämna gärna kontaktuppgifter till UD/ambassadens svensklista så att vi kan kontakta dig om nödvändigt i en större krissituation. Uppgifterna sparas enbart den tid du själv angett eller max ett år www.swedenabroad.com/svensklistan.

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll vid gränspassering och lämna aldrig bagage utan uppsikt.

 

Trafiksäkerhet

Avstånden i Kanada är stora. Vägnätet är omfattande i landets södra delar. De nordligaste delarna är beroende av flygförbindelser. Vägarna och säkerheten är generellt i gott skick. Vintertid kan trafikförhållandena vara besvärliga på grund av snöfall och hala vägar. Vädret kan skifta plötsligt.

Kanada har högertrafik och enligt lag är säkerhetsbälte obligatoriskt. Var provins har rätt att till sina egna trafik- och säkerhetslagar. Avstånd och fart uppges enligt det metriska systemet. Hastighetskontroller förekommer ofta. Var uppmärksam på att djur kan korsa vägbanan, speciellt kvälls- och nattetid. Offentliga transporter fungerar generellt bra. Hyr man bil bör man ta ut full försäkring. För tips om trafiksäkerhet och information om vägars framkomlighet se Ministry of Transportations hemsida https://www.tc.gc.ca/eng/menu.htm 

Försäkringsskydd

Som alltid vid utlandsresor bör en besökare vara försäkrad före avresan från Sverige. Ha en försäkring som täcker hela resans längd och kontrollera vad den täcker. Reseskyddet i en hemförsäkring gäller normalt endast 45 dagar, därefter måste extra försäkring lösas. Det är viktigt att vara rätt försäkrad innan resan påbörjas. De nordiska försäkringsbolagen har flera gemensamma servicetjänster för utlandsresenärer, bl a larmcentralen SOS i Danmark (telefon från Kanada 011-45-70-105050).

Övriga upplysningar

Ladda gärna ned appen UD Resklar. Appen, ud.se/reseapp, innehåller en checklista ”Min resa”, där utlandsresenärer kan få hjälp att förbereda sin resa för att inte missa viktiga saker som pass, visum och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer.

Normala öppettider för banker är 10-16 måndag-fredag. Vissa banker har öppet på lördagar. De flesta kreditkort (Visa, Mastercard, American Express, Diners, etc) fungerar i Kanada. Inte alla bankautomater tillåter uttag med kreditkort. Penningöverföringar från Sverige i nödsituationer går snabbt via t ex Forex eller Western Union om anhörig eller bekant sätter in pengar på deras filialer i Sverige.

Strömmen är 110 volt.

Länkar till engelskspråkig media:

The Globe and Mail: http://www.theglobeandmail.com/

CBC News: http://www.cbc.ca/

Toronto Star: http://www.thestar.com/

National Post: http://www.nationalpost.com/index.html

CTV News: http://www.ctvnews.ca/

Officiell turistinformation om Kanada finner du på hemsidan: www.gc.ca .

Ambassaden & konsulat