Svenska Margaretakyrkan

Det finns en svensk kyrka i Oslo:

Margaretakyrkan
Hammersborg torg 8 B
0179 Oslo
Norge

Tel: 23 35 32 50
E-post: oslo@svenskakyrkan.se

www.facebook.com/kyrkanoslo

 Kyrkoherde: Per Anders Sandgren

Navigation

Top