Äktenskapscertifikat

Svensk medborgare som är bosatt i Norge och som skall gifta sig i ett land utanför Sverige/Norge skall ansöka om "äktenskapscertifikat".

Ansökningsblankett för äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran (SKV 7881) finnes på Skatteverkets hemsida.

Blanketten skall fyllas i och sändas/lämnas in på ambassaden i Oslo tillsammans med:

  • Utdrag ur folkbokföringen (beställs av Skatteverket i Sverige).
  • Utskrift av "registrerte opplysninger" från norska Folkeregistret/Skatteetaten.
    Beställ dokumentet i första hand elektroniskt genom inloggning på Skatteetatens webbplats via följande länk:  Skatteetaten 
    Om du inte har möjlighet att logga in på Skatteetatens hemsida kan registrerte opplysninger beställas på tel 800 80 000.
  • Kopia av pass på sökande och blivande make/maka/partner.

Äktenskapscertifikat kostar NOK 120.

Navigation

Top