Vad kan ambassaden göra?

I Norge, liksom i övriga Norden, tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i Norge, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Nödställda svenska medborgare som behöver hjälp kan kontakta polisen, det norska socialkontoret eller annan myndighet på plats i Norge.

Nödställda personer som behöver hjälp på dagtid  kan kontakta NAV i Oslo

 

Vid akut hjälpbehov mellan klockan 16.00 – 08.00  

Social vakttjeneste

Storgata 40 (i legevaktens hus)

Telefon 23 48 70 90

 

Vid våldtäkt/övergrepp ta kontakt

Legevakten

Storgaten 40

telefon 23 48 70 90

 

Den som har utsatts för brott bör först kontakta polisen för att göra en polisanmälan:

Grönlands politistation

Grönlandsleieret 27

Telefon 02800

Öppet dygnet runt alla dagar.

 

Utrikesdepartementet och ambassaden har inte något behandlingsansvar för svenska medborgare i Norge, vare sig det gäller fast bosatta eller tillresande. Svenska medborgare eller andra personer hemmahörande i Sverige kan inte få förebyggande eller behandlande medicin av ambassaden eller av konsulaten. Som är fallet vid andra sjukdomar har den enskilde ett ansvar för sin egen hälsa och för sin egen sjukvård, om sådan skulle bli nödvändig.

När det gäller hälsofrågor i Sverige finns information att hämta framför allt på Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens webbplatser

 

Ambassaden och Sveriges 12 konsulat i Norge kan kontaktas för ytterligare information. Adresser och telefonnummer till konsulaten finns här.

Navigation

Top