Samordningsnummer och pass till barn

Innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras måste barnet ha ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige.

Ansökningsförfarande för samordningsnummer

  • Barnet måste komma till ambassaden, eller svenskt konsulat, tillsammans med minst en vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren är med vid ansökningstillfället ska han/hon ha med sig den andres pass/legitimation. Har barnet endast en vårdnadshavare, ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Födelseattest för barnet i original där båda föräldrarnas namn framgår.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Utskrift av "registrerte opplysninger" för barn och föräldrar (får inte vara äldre än en månad). Beställs i första hand elektroniskt genom inloggning på Skatteetatens webbplats via följande länk: Skatteetaten
    Om du inte har möjlighet att logga in på Skatteetatens hemsida kan registrerte opplysninger beställas på tel 800 80 000.
  • En medborgarskapsutredning görs i samband med ansökan. Blanketten finner du till höger "Uppgift för prövning av svenskt medborgarskap". På blanketten ska barnets uppgifter fyllas i. Båda vårdnadshavarna ska underteckna blanketten.

Att erhålla ett samordningsnummer tar ca 5-6 veckor.

Ansökan om samordningsnummer lämnas till ambassaden inför en passansökan i Sverige. När samordningsnummer är klart meddelar ambassaden den sökande besked. En passansökan måste därefter ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom denna tid annulleras samordningsnumret.

Navigation

Top