Provisoriskt pass/nödpass

Om du har förlorat ditt vanliga pass och med mycket kort varsel måste resa kan du ansöka om ett nödpass. Passet är handskrivet och i A4-format och utfärdas för en specifik resa, som är nära förestående (avresa inom de närmaste dagarna). Passet ges giltighetstid beroende på resans längd, dock längst 7 månader. Kopia på biljett/resebokning ska bifogas ansökan.

Handskrivet provisoriskt pass i A4-format accepteras inte av alla länder.
Du som sökande har själv ansvar för att kontrollera om landet du ska besöka
- godtar handskrivet svenskt provisoriskt pass i A4-format, och om
- de har krav på viss giltighetstid.
Uppgift om detta får du enklast genom att kontakta landets ambassad eller aktuell resebyrå.

När ambassaden utfärdar ett provisoriskt pass, ska den sökandes ordinarie pass som huvudregel återkallas (spärras).

Ett provisoriskt pass kan inte användas som legitimation.

I Norden råder passfrihet för nordiska medborgare. Ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land är tillräckligt för svensk medborgare som reser inom Norden.

Ansökan om provisoriskt pass görs vid personligt besök på ambassaden eller honorärkonsulat.

Följande krävs:

  • Ifylld ansökan. Blankett finns på ambassaden/honorärkonsulatet.
  • Ifylld blankett för medborgarskapsprövning. Blankett finns på ambassaden.
  • Polisrapport om passet är stulet/förkommet.
  • Giltig fotolegitimation för identifiering.
  • Utskrift av "Registrerte opplysningar" som inte får vara äldre än en månad. Beställs i första hand elektroniskt genom inloggning på Skatteetatens webbplats via följande länk: Skatteetaten 
    Om du inte har möjlighet att logga in på Skatteetatens hemsida kan registrerte opplysninger beställas på tel 800 80 000.
  • Biljett/resebokning (kopia bifogas ansökan)
  • Två (2) nytagna fotografier
  • För personer under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande. Se övriga bestämmelser för förnyelse av ordinarie pass för barn.

Ansökningsavgiften för provisoriskt pass, 1500 NOK, betalas kontant eller med norskt betalkort när ansökan lämnas in. Notera att det inte är möjligt att betala med kreditkort eller svenskt betalkort.

Navigation

Top