Provisoriskt pass/nödpass

Om du har förlorat ditt vanliga pass och med mycket kort varsel måste resa kan du ansöka om ett nödpass. Passet är handskrivet och i A4-format och utfärdas för en specifik resa, som är nära förestående (avresa inom de närmaste dagarna). Passet ges giltighetstid beroende på resans längd, dock längst 7 månader. Kopia på biljett/resebokning ska bifogas ansökan.

Handskrivet provisoriskt pass i A4-format accepteras inte av alla länder.
Du som sökande har själv ansvar för att kontrollera om landet du ska besöka
- godtar handskrivet svenskt provisoriskt pass i A4-format, och om
- de har krav på viss giltighetstid.
Uppgift om detta får du enklast genom att kontakta landets ambassad eller aktuell resebyrå.

När ambassaden utfärdar ett provisoriskt pass, ska den sökandes ordinarie pass som huvudregel återkallas (spärras).

Ett provisoriskt pass kan inte användas som legitimation.

I Norden råder passfrihet för nordiska medborgare. Ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land är tillräckligt för svensk medborgare som reser inom Norden.

Ansökan om provisoriskt pass görs vid personligt besök på ambassaden eller honorärkonsulat.

Följande krävs:

 • Ifylld ansökan. Blankett finns på ambassaden/honorärkonsulatet.
 • Ifylld blankett för medborgarskapsprövning. Blankett finns på ambassaden.
 • Polisrapport om passet är stulet/förkommet.
 • Giltig fotolegitimation för identifiering.
 • Utskrift av "Registrerte opplysningar" som inte får vara äldre än en månad. Beställs i första hand elektroniskt genom inloggning på Skatteetatens webbplats via följande länk: Skatteetaten 
  Om du inte har möjlighet att logga in på Skatteetatens hemsida kan registrerte opplysninger beställas på tel 800 80 000.
 • Biljett/resebokning (kopia bifogas ansökan)
 • Två (2) nytagna fotografier

För barn och unga under 18 år krävs utöver ovanstående:

 • Födelseattest, om barnet ej är fött i Sverige, där båda föräldrarnas namn framgår.
 • Utskrift av "registrerte opplysninger" på barnet och båda föräldrarna (3 separata dokument) som inte får vara äldre än en månad vid ansökningstillfället. 
 • Passbilaga för underårig (vårdnadshavares medgivande).
  Blanketten finns att hämta i rutan dokument ovan.  
  Medgivande behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort. Båda vårdnadshavarna ska skriva under medgivandet.Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, av utomstående person, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Det kan inte vara den andra vårdnadshavaren som bevittnar. Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  Om blanketten fylls i på passexpeditionen kan passhandläggare bevittna underskrifterna. 
 • Id-handling i original – vårdnadshavare ska styrka sin identitet genom att visa upp id-handling i original vid ansökningstillfället. Svensk vårdnadshavare ska styrka sin identitet med giltig svensk id-handling.

Ansökningsavgiften för provisoriskt pass, 1600 NOK, betalas kontant eller med norskt betalkort när ansökan lämnas in. Notera att det inte är möjligt att betala med kreditkort eller svenskt betalkort.

Navigation

Top