Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn måste du anmäla namnändringen hos Skatteverket för att namnändringen ska noteras i den svenska folkbokföringen. Detta är särskilt viktigt i samband med ansökan/förnyelse av pass eller nationellt id-kort.

Namnändring för svenska medborgare boende i Norge ska först anmälas till Skatteetaten i Norge. När detta är gjort ska en begäran om namnändring sändas till Skatteverket i Sverige. Sänd ett brev till Skatteverket, begär namnändring och ange personnummer samt bifoga intyget från Folkeregistret med det gamla och nya namnet.

Norskt personbevis "registrerte opplysninger" med det gamla och nya namnet beställs i första hand elektroniskt genom inloggning på Skatteetatens webbplats via följande länk: Skatteetaten
Om du inte har möjlighet att logga in på Skatteetatens hemsida kan registrerte opplysninger beställas på tel 800 80 000.

Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.

Adresser till Skatteverkets lokalkontor

När du har erhållit en bekräftelse från Skatteverket på att ditt namn är ändrat kan du ansöka om pass med det nya namnet. Se information under rubriken:

Ansökan om pass

Navigation

Top