Praktik vid Sveriges ambassad i Oslo vårterminen 2018

Ambassaden i Oslo erbjuder praktikplats under höst- och vårterminerna, vanligtvis med start i september respektive januari/februari. Sista ansökningsdag för vårterminen 2018 är den 2 oktober 2017.

Praktikperioden omfattar en termin eller 20 veckor och är på heltid.

En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikplats utannonseras på Regeringens hemsida i mars resp. september under "lediga praktikplatser" på nedan länk. Ansökan görs via rekryteringsverktyget på Regeringens hemsida. Där finner du även information om förutsättningarna för praktiken.
http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/praktik-inom-utrikesforvaltningen/

Ev. frågor om praktik på ambassaden i Oslo kan ställas per e-post till ambassaden.oslo@gov.se.

Ambassaden tar inte emot praktikanter under sommarmånaderna.

Navigation

Top